Deutschland

Berlins Polizeipräsidentin will jüdische Einrichtungen stärker abgittern

In recent news, Berlin’s Polizeipräsidentin (Police President) has announced plans to increase security measures around Jewish institutions throughout the city. This decision comes in response to an alarming rise in anti-Semitic incidents in Berlin and across Germany.

The need for enhanced security measures around Jewish institutions is a reflection of the growing concern for the safety and well-being of the Jewish community in Berlin. Such measures aim to protect the community and create an atmosphere of safety, encouraging Jewish individuals to actively participate in their religious and cultural activities without fear.

The decision to increase security measures around Jewish institutions in Berlin should not be seen as an overreaction, as anti-Semitic incidents have been on the rise in recent years. According to the Federal Criminal Police Office, there were 2,032 anti-Semitic crimes reported in Germany in 2020, an alarming 15.7% increase compared to the previous year. These incidents range from verbal harassment and physical assaults to vandalism and desecration of Jewish cemeteries and memorials.

By strengthening security around Jewish institutions, Berlin’s Polizeipräsidentin hopes to send a clear message that hate crimes and anti-Semitic acts will not be tolerated in the city. Increasing the presence of police officers and installing additional security measures such as surveillance cameras and reinforced fencing are practical steps that can help deter potential attackers and provide a sense of security for the Jewish community.

Read:Klingbeil wirbt um Parteimitglieder aus der Linken

The importance of protecting Jewish institutions cannot be overstated. Synagogues, schools, community centers, and other Jewish establishments are not only places of worship and learning but also essential hubs for Jewish life and culture. In an environment where anti-Semitism is on the rise, it is crucial to protect these institutions as they represent the heart of the Jewish community and its continued existence.

Furthermore, enhancing security measures can help prevent hate crimes before they occur. Visible police presence and increased security measures can act as deterrents, dissuading potential perpetrators from targeting Jewish institutions. Additionally, surveillance cameras can provide evidence in case of any criminal activities, assisting law enforcement in identifying and apprehending the culprits.

However, it is important to strike a balance between increasing security and preserving an open and inclusive society. While it is imperative to protect Jewish institutions, it is equally crucial not to create an environment of isolation and exclusivity. Jewish institutions should remain accessible to all, and the security measures implemented should not hinder the normal functioning of these establishments or disrupt the daily lives of their visitors. It is the responsibility of the authorities and security personnel to strike a balance that ensures both safety and inclusivity.

Read:Strack-Zimmermann geht Lanz hart an

Ultimately, the decision to increase security measures around Jewish institutions in Berlin highlights the urgent need to address the rise of anti-Semitic incidents in Germany. It is a proactive approach to protect and support the Jewish community while sending a strong message that anti-Semitism has no place in society.

As Berlin’s Polizeipräsidentin takes steps to strengthen security, it is essential for society as a whole to reflect on the underlying causes of anti-Semitism and work towards creating a more inclusive and tolerant environment. Education, awareness campaigns, and open dialogue can play a significant role in breaking down stereotypes and prejudices, fostering a society that celebrates diversity and rejects hate in all its forms.

De Berlijnse Polizeipräsidentin Barbara Slowik zal der wegen gespannen veiligheidsstrijd in Berlijn juridische Einrichtungen better schützen. “Beim Schutz von Objecten müssen wir mehrt auf Technik setzen. “We spelen synagogen en andere objekt stärker abgittern – bovendien is onze eigen kracht prachtig”, zei Slowly tijdens de Donnerstag in een interview met “.BZ”.

Het is ook belangrijk op te merken dat de politiediensten die betrokken zijn bij gevechten en pro-vaderlijke verdedigingsonderzoeken zijn gebruikt door degenen in de verloren dagen. “Aktuell is de Kräftelage zeer lang. Wir müssen Kolleginnen en Kollegen geniet ook van vrije tijd in de dienst“, zei Slowik zur aktuellen Situation.

Read:Das ist dem Kind passiert

Vanwege de protesten die de afgelopen dagen via sociale media zijn verspreid, zei Slowik: “Als we weten dat de Querdenkern leeft, zal er een groot herstel plaatsvinden. “Wij gebruiken ons onderzoek op internet als basis.” Hoewel de groepen gescheiden waren, kon de politie de ringen niet beëindigen. Een van de mensen die de Brennpunkten in Noord-Neukölln, Mitte en Wedding present zijn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Hier vindt u een artikel voor onze redactie, externe inhoud en artikelen voor aanvullende informatie. Hier kunt u met één klik de externe inhoud bekijken en de instructies lezen.

Ik heb mijn eigen begrip, omdat mijn externe inhoud bekend is. Damit können Personenbezogene Daten en Drittplattformen übermittelt zijn. Meer informatie en informatie over de instellingen voor gegevensbescherming. Deze vindt u op uw eigen pagina in de footer, zodat u uw gegevens op een later moment of op grotere schaal kunt inzien.

Gewerkschaft der Polizei waarschuwt voor fanatisme

Auch die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) waarschuwt voor de Donnerstag voor verder onderzoek. Er werd een ‘religieuze oorlog’ in de straten van Berlijn gevoerd, hier in een centraal gebied. Er wordt onderzoek gedaan naar extremistische terreuraanslagen en terroristische organisaties die Hamas of Hisbollah het hof maken.

“We hebben een veilige omgeving, onze gastvrijheid en onze democratische samenleving zijn zodanig dat we onze sociale zekerheid en onze eigen beschermende principes niet voor onszelf kunnen betalen.” Polizisten moeten de afgelopen dagen te werk worden gesteld met stenen, flessen en ballen.

Het is noodzakelijk om een ​​goede grip te hebben met een zogenaamde kugelbombe gegeben, dat wil zeggen “nur durch Zufall nicht gezündet”. De politie was verwikkeld in een “werkelijk succesvolle strijd” en werd een “religieus fanatisme, wat op zichzelf een militaire zaak zou zijn waarin ze niet sterk zouden blijven”. Der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh forderte schnell more Geld voor een betere technische en digitale beoordeling bij Politie en Justitie. (theelepel)

Previous post
OnePlus Open: OnePlus’ erstes faltbares Smartphone kostet 1.799 Euro
Next post
Zwei Monteure können sich bei Feuer an Anlage bei Doberlug-Kirchhain retten